ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Α’ Χειρουργική Κλινική ΠΓΝΑ Λαϊκό
Αγ. Θωμά 17 Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 745 6483
Fax: 213 206 1779
E-mail: evangelosf@hotmail.com

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βασιλείου Λάσκου 61, Παπάγος, Αθήνα
Τ.Κ. 156 69
Τηλέφωνο: 210 656 1718
Fax: 210 656 1788
E-mail: evangelosf@hotmail.com