Θεραπεία και Πρόγνωση Καρκίνου Παχέος εντέρου και Ορθού (Colorectal cancer, CRC) (ΚΠΕ-Ο) [για ασθενείς]
Δημοσιεύθηκε 09/06/2016

CRC European Consesus 2014
Δημοσιεύθηκε 25/02/2016

CRC Greek Consesus 2016
Δημοσιεύθηκε 25/02/2016

CRC Japanese Consesus 2014
Δημοσιεύθηκε 25/02/2016

RC USA Practice guidelines 2013
Δημοσιεύθηκε 25/02/2016

CRC USA Practice guidelines 2012
Δημοσιεύθηκε 25/02/2016

Καρκίνος Παχέος εντέρου και Ορθού (Κλινική εικόνα, διάγνωση και σταδιοποίηση)
Δημοσιεύθηκε 04/02/2016

Colorectal cancer in young patients
Δημοσιεύθηκε 28/01/2016

Colon polyps for patients
Δημοσιεύθηκε 25/01/2016

Colonoscopy polypectomy biopsy clip application
Δημοσιεύθηκε 22/01/2016

Καρκίνος παχέος εντέρου και ορθού - Επιδημιολογία, παράγοντες κινδύνου
Δημοσιεύθηκε 18/01/2016

Τι είναι το Παχύ έντερο, το Ορθό και ο Πρωκτός (Πρωκτικός σωλήνας)
Δημοσιεύθηκε 13/01/2016

Nonoperative Strategies for Rectal Cancer Following a Complete Clinical Response to Preoperative Chemoradiation: A Few Considerations
Δημοσιεύθηκε 22/07/2014