Ενδοκοιλιακά σαρκώματα (ενδοπεριτοναϊκά σαρκώματα, στρωματικοί όγκοι, δεσμοειδείς όγκοι, κλπ.), (Visceral sarcomas, GIST, δεσμοειδείς όγκοι, desmoid tumors, etc.)
Δημοσιεύθηκε 31/08/2015

Γαστρεντερικοί στρωματικοί όγκοι (Gastrointestinal stromal tumors, GISTs)
Δημοσιεύθηκε 30/07/2015

Σαρκώματα μαλακών μορίων του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου (ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟΙ ΟΓΚΟΙ), (retroperitoneal soft tissue sarcomas)
Δημοσιεύθηκε 30/06/2015