33ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ - Κακώσεις χοληφόρων
Δημοσιεύθηκε 12/12/2013

Bile Duct Injury (BDI) and Timing of Repair
Δημοσιεύθηκε 02/12/2013

Lap. Cholecystectomy - Easy
Δημοσιεύθηκε 17/05/2013

Choledochojejunostomy
Δημοσιεύθηκε 17/05/2013

BDI Injury
Δημοσιεύθηκε 17/05/2013

Choledochojejunostomy
Δημοσιεύθηκε 17/05/2013