Ιατρογενείς κακώσεις των Εξωηπατικών Χοληφόρων
Δημοσιεύθηκε 02/12/2013

Αιμοχολία (Hemobilia)
Δημοσιεύθηκε 08/07/2013

Χολαγγειοκαρκίνωμα (Bile Duct Cancer - Cholangiocarcinoma)
Δημοσιεύθηκε 01/07/2013

Καρκίνος της χοληδόχου κύστεως
Δημοσιεύθηκε 18/12/2012

Χολολιθίαση - Χολόλιθοι
Δημοσιεύθηκε 18/12/2012