33ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ – Κακώσεις χοληφόρων

33ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
Κακώσεις χοληφόρων
Γαστρεντερολογική – Χειρουργική αντιμετώπιση
Κ. Παρασκευά – Ε. Φελέκουρας

4cFSXc4Gpz4