Βιοδείκτες Προγνωστικοί και Προβλεπτικοί Παράγοντες στα Nets