Μαγνητική τομογραφία σε ασθενή με καρκίνο της χοληδόχου κύστης. Φαίνεται η επέκταση της νόσου στο ηπ

Μαγνητική τομογραφία σε ασθενή με καρκίνο της χοληδόχου κύστης. Φαίνεται η επέκταση της νόσου στο ηπ

MRCP σε ασθενή με καρκίνο της χοληδόχου κύστης.

MRCP σε ασθενή με καρκίνο της χοληδόχου κύστης.

Aσθενής με καρκίνο της χοληδόχου κύστεως διεγχειρητικά

Aσθενής με καρκίνο της χοληδόχου κύστεως διεγχειρητικά

no title

no title

no title

no title

no title

no title