Θεραπεία και Πρόγνωση Καρκίνου Παχέος εντέρου και Ορθού (Colorectal cancer, CRC) (ΚΠΕ-Ο) [για ασθενείς]

CRC European Consesus 2014

CRC Greek Consesus 2016

CRC Japanese Consesus 2014

RC USA Practice guidelines 2013

CRC USA Practice guidelines 2012

Καρκίνος Παχέος εντέρου και Ορθού (Κλινική εικόνα, διάγνωση και σταδιοποίηση)

Καρκίνος Παχέος εντέρου και Ορθού (Κλινική εικόνα, διάγνωση και σταδιοποίηση)

Colorectal cancer in young patients

Colon polyps for patients