Ηπατικό κυσταδένωμα και κυσταδενοκαρκίνωμα (hepatic cystadenomas)


Ηπατικό κυσταδένωμα και κυσταδενοκαρκίνωμα (hepatic cystadenomas)

Το κυσταδένωμα είναι ένα σπάνιο νεόπλασμα, παρουσιάζεται δε ως ανώμαλη κύστη του ήπατος (10-20 cm) με προεκτάσεις διαφόρων μεγεθών. Το κυσταδένωμα αποτελεί όγκο προερχόμενο εκ του χοληφόρου επιθηλίου, αν και λόγω θέσης συμπεριφέρεται ως όγκος του ήπατος. Στο 50% των περιπτώσεων υπάρχει προδιαθεσικός παράγων (π.χ. ηπατική κύστη). Το υγρό των κύστεων είναι συνήθως βλεννώδες, αυτές δε έχουν επιθήλιο που ομοιάζει με αυτό των χοληφόρων (άτυπο κυβοειδές ή κυλινδρικό). Η νόσος απαντάται συνήθως σε γυναίκες ηλικίας 40 ετών, είναι δε κυρίως ασυμπτωματική. Η διάγνωση τίθεται όπως σε όλες τις περιπτώσεις μαζών ή κύστεων του ήπατος (US, AT ή MRI), το δε χαρακτηριστικό είναι η ανάδειξη ανωμαλιών στο τοίχωμα της κύστης, η οζώδης εμφάνιση και ύπαρξη διαφραγμάτων, που οδηγούν στην αναγνώριση του κυσταδενώματος, αφού κάποιος αποκλείσει την εχινοκοκκίαση του ήπατος. Η ανάδειξη του υπεραγγειούμενου τοιχώματος της κύστης και των διαφραγμάτων στην ΑΤ σε αρτηριακή φάση είναι χαρακτηριστική. Τα κυσταδενώματα τείνουν να μεγαλώνουν αργά, αλλά αποτελούν προκακοήθειες, τελικά δε μεταπίπτουν με μαθηματική ακρίβεια σε κυσταδενοκαρκινώματα. Έτσι βλέπουμε το τοίχωμα της κύστης, τις προεκβολές του και τα διαφράγματα να παχύνονται και να μεγαλώνουν στην ΑΤ και το US. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ασθενής οδηγείται στο χειρουργείο με τη διάγνωση του κυσταδενοκαρκινώματος. 

Πρέπει, λοιπόν, όλοι οι ασθενείς να πεισθούν να χειρουργηθούν με R0 ηπατεκτομή πριν από την ανάπτυξη κυσταδενοκαρκινώματος, γιατί τότε η πρόγνωση είναι τελείως διαφορετική προς το καλύτερο. Κάθε εστία νόσου που παραμένει πίσω, οδηγεί στην υποτροπή της. Η πρόγνωση των ασθενών με κυσταδενοκαρκίνωμα είναι πτωχότερη, συγκριτικά με αυτούς με παγκρεατικό κυσταδενοκαρκίνωμα (εικόνα).

Ηπατικό κυσταδένωμα και κυσταδενοκαρκίνωμα (hepatic cystadenomas) Ηπατικό κυσταδένωμα και κυσταδενοκαρκίνωμα (hepatic cystadenomas)

Εικόνα: Υπερηχογράφημα ασθενούς με κυσταδένωμα ήπατος και εγχειρητικό παρασκεύασμα μετά από εκτομή κυσταδενώματος ήπατος.