Ενδοκοιλιακά σαρκώματα (ενδοπεριτοναϊκά σαρκώματα, στρωματικοί όγκοι, δεσμοειδείς όγκοι, κλπ.), (Visceral sarcomas, GIST, δεσμοειδείς όγκοι, desmoid tumors, etc.)

Survival of gastrointestinal stromal tumor patients in the imatinib era: life raft group observational registry

Γαστρεντερικοί στρωματικοί όγκοι (Gastrointestinal stromal tumors, GISTs)

Σαρκώματα μαλακών μορίων του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου (ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟΙ ΟΓΚΟΙ), (retroperitoneal soft tissue sarcomas)